Forsæt til indhold

Mission, Vision & Værdier

 

Mission

”Sundhedsvæsenets vigtigste opgave, er, at fremme befolkningens sundhed, at forebygge sygdomme og sygdomslignende tilstande samt at undersøge, behandle og pleje personer med sygdomme og sygdomslignende tilstande. I tilrettelæggelsen af sit arbejde skal sundhedsvæsenet tilstræbe en ligelig adgang til sundhedsvæsenets ydelser uanset bosted” (Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997).

Vision

Være et ansvarligt og udviklende sundhedsvæsen - i samfundet, på arbejdspladsen og i samspil med borgere, klienter og patienter.
Et sundhedsvæsen, hvor vi:

  • Bruger de ressourcer, der er til rådighed på bedst mulige måde
  • Har fokus på inddragelse af borgeren i forebyggelse og behandling
  • Fremmer forståelsen for egenomsorg
  • Anvender nyeste viden og teknologiske ressourcer for at nå ud til flest mulige

Værdier

Organiseringen af sundhedsvæsnet skal være med til at understøtte vores fire værdier; omsorg, tillid, respekt og faglighed. Uanset organisering så skal vi altid evne at samarbejde på kryds og tværs af alle organiseringer. I Sundhedsvæsenet er alle opgaver vores opgaver. Vi skal formå at ”sætte holdet efter opgaven” generelt og konkret - og altid sætte patienten først, så der skabes mest mulig værdi for patienten.Org Plan DK
Org Plan GLSundhedsledelsen

 

Sundhedsledelsen udgør den øverste ledelse af Det Grønlandske Sundhedsvæsen og består af tre ledelseslag: Direktøren, Chefsygeplejersken og Cheflægen. Sundhedsledelsen udgør en samlet og fælles ledelse for alle ansatte i Sundhedsvæsenet.

Ansvaret mellem de tre i Sundhedsledelsen fordelt således:

Direktøren har det overordnede ansvar for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Direktøren refererer til departementschefen for Departement for Sundhed.

Chefsygeplejersken er den øverste ansvarlige sygeplejerske for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Chefsygeplejersken refererer til Direktøren.

Cheflægen er den øverste ansvarlige læge for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Chefsygeplejersken refererer til Direktøren.

IMG 6362

   

Chefsygeplejerske

Ella Skifte

IMG 6360

     

Cheflæge

Berit Bjerre Handbjerg

Luk (Esc)