Forsæt til indhold

Hvorfor uddanne sig i Grønland?

I Det Grønlandske Sundhedsvæsen har vi tid til patienterne og opgaverne, og vi har tid til jer.

Vi tilbyder en særlig mulighed for at prøve kræfter med arbejdet i en anden kultur, hvor dansk er arbejdssproget. Vi fokuserer på
at være et ansvarligt og udviklende sundhedsvæsen. Uddannelse og kompetence- udvikling af læger er blandt andet en vigtig forudsætning herfor, så faglighed og kvalitet i sundhedsvæsenets generelle opgaveløsning styrkes.

 

 

”At være studerende i Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en enestående mulighed og
en unik oplevelse. Jeg havde et klinikophold, hvor der var tid og bemanding til at læger og sygeplejersker kunne undervise og lære fra sig i stor stil. Selv om man er langt væk hjemme- fra føler man sig aldrig alene og man bliver altid budt flot velkommen. Det Grønlandske Sundhedsvæsen er et godt sted at udvikle sine praktiske færdigheder, og give et indblik i et helt andet samfund med forudsætninger og præmisser, der ligger meget langt fra dem vi er vant til i Danmark”.

Cathrine, Tidlig klinisk ophold på Kirurgisk Område.

Catjrine Nuuk

Klinisk ophold via International Medical Committee (IMCC)

Kliniske ophold for medicinstuderende arrangeres af IMCC af 1 måneds varighed, og foregår primært i månederne maj-september. Det er muligt at tage opholdet på Dronning Ingrids Hospital (DIH) i Nuuk, samt forskellige grønlandske regionssygehuse og sundhedscentre. Lokationer varierer fra år til år.

I Nuuk er der indgået aftale med IMCC om enten 6 eller 8 ugers klinikforløb ved Dronning Ingrids Sundhedscenter:
  • 6 studerende i uge 1-6 
  • 4 studerende i uge 7-15
  • 4 studerende i uge 17-24 
  • 6 studerende i uge 25-30
  • 6 studerende i uge 31-36
  • 4 studerende i uge 37-44
  • 4 studerende i uge 46-51 

Den studerende skal selv sørge for det praktiske i forbindelse med opholdet og afholde alle udgifter forbundet hermed. Dette inkluderer flybilletter, bolig, omkostninger til transport, husleje, internet, telefoni, kost, fornøjelser osv.

Ansøgning sker via mail på www.imcc.dk

 

Dronning%20Ingrids%20Hospital%20Nuuk540940

Tidlig klinisk ophold

VI OPTAGER I ØJEBLIKKET IKKE STUDERENDE!

 

Kurset består af 7 dages ophold. Der er to pladser på henholdsvis Medicinsk Område
og Kirurgisk Område, alle uger hele året.
Det er den studerendes ansvar at sikre, at evt. forhåndsgodkendelse eller anden godkendelse foreligger, hvis der er krav herom fra universitet. Den studerende har også selv ansvar for
at undersøge, om klinikophold på DIH kan godkendes.

Alle medicinstuderende, der gerne vil arbejde i vores sundhedsvæsen, skal sende en ansøg- ning og et cv, og på baggrund af det fordeles pladserne.

Den studerende skal selv sørge for det prak- tiske i forbindelse med opholdet og afholde alle udgifter forbundet med opholdet.
Dette inkluderer flybilletter, omkostninger
til transport, husleje, internet, telefoni, kost, fornøjelser osv.

Ansøgning sker via medicinstuderende@nanoq.gl

Cahtrine Og Olivia DIH

Klinisk Basis Uddannelse (KBU)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen tilbyder KBU-forløb på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Forløbet består af 6 måneders intern medicin på Medicinsk Område på Dronning Ingrids Hospital. Herefter venter 6 måneder med almen medicin på Dronning Ingrids Sundheds- center (Nuuk).

Det Grønlandske Sundhedsvæsen stiller bolig til rådighed under opholdet og dækker rejseudgifter.

Stillingerne slås op hvert halve år, og søges via www.gjob.dk

P2180196

Introduktionsuddannelsesforløb

(I-stilling)

I-stillingerne er af 1 års varighed i sygehus- sektoren og 6 måneders varighed i almen praksissektoren (forudsat du har haft almen praksis i dit KBU-forløb). Det Grønlandske Sundhedsvæsen tilbyder introduktionsstillinger inden for følgende områder:

Almen Medicin - Har man taget KBU-forløb- et, er introduktionsstillingen af 6 måneders varighed. Ellers drejer det sig om 12 måneder. Introduktionsforløbet foregår på Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk (3-4 intro- stillinger), Regionssygehuset i Ilulissat (2 intro- stillinger) eller Regionssygehuset i Sisimiut (1 introstilling).

Intern Medicin - Denne stilling er placeret under Medicinsk Område i Nuuk og har varighed af 12 måneder. Vi tilbyder 2 til 3 introstillinger inden for intern medicin.

Kirurgi - Også denne introstilling er placeret på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk under

Kirurgisk Område. Stillingen har varighed af 12 måneder. Vi tilbyder typisk 1 til 2 introstillinger inden for kirurgi.

Gynækologi og Obstetrik - Denne stilling har varighed af 6 måneder, men kan ikke stå alene, da ikke alle nødvendige kompetencer inden for området kan opnås i Nuuk. Man anbefaler derfor at indgå en ansættelse på 12 måneder, hvoraf de 6 måneder er i intro- stilling. For at kunne besætte denne stilling skal der foreligge en aftale med en afdeling i Danmark, hvor de resterende 6 måneder af introduktionsforløbet afvikles.

Samfundsmedicin - En enkelt introduktions- stilling i Samfundsmedicin er placeret i Lands- lægeembedet i Nuuk og har varighed af
12 måneder.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen stiller bolig til rådighed under opholdet og dækker rejseudgifter.

I-stillingerne slås løbende op via www.gjob.dk

Seje Læger

Hoveduddannelsesforløb

Ligesom introduktionsstillingerne udbyder Det Grønlandske Sundhedsvæsen også hoveduddannelsesforløb inden for flere områder. Vi tilbyder et komplet uddannelses- forløb inden for almen medicin, samt dele af hoveduddannelsen inden for intern medicin, kirurgi og gynækologi og obstetrik.

Almen Medicin – Hoveduddannelsen varer 54 måneder og er delt op i forskellige faser, hvor man kommer rundt i forskellige afdelinger i løbet af de ialt 54 måneder. De to første faser foregår i Nuuk, hvor Medicinsk, Kirurgisk og Psykiatrisk Område, samt Dronning Ingrids Sundhedscenter er placeret. Den sidste fase er placeret på et af Regionssygehusene i Sisimiut, Aasiaat, Qaqortoq eller Ilulissat.

Der opslås to hoveduddannelsesforløb inden for almen medicin om året.

Hoveduddannelsesstillingerne slås løbende op via gjob.dk

Intern Medicin – Medicinsk Område på Dronning Ingrids Hospital tilbyder at stå for en del af hovedforløbet på de intern medicinske specialer. Som regel er det en ansættelse på
6 måneder.

Kirurgi – Inden for Kirurgisk Område kan man på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk afvikle 2 gange 12 måneder af et hovedforløb.

Gynækologi og Obstetrik – Her kan Dronning Ingrids Hospital tilbyde 2 gange 6 måneders hoveduddannelsesforløb i Gynækologi, samt 6 måneders forløb inden for kirurgi.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen stiller bolig til rådighed under opholdet og dækker rejseudgifter.

Hoveduddannelsesstillingerne slås løbende op via www.gjob.dk

P2200516

Vil du dygtiggøre dig i Arktisk/Grønlands medicin?

Fagområde Grønlandsk Medicin er en uddannelse, der supplerer lægeuddannelsen, på de områder, hvor lægegerning i arktiske områder i Grønland stiller specielle krav til viden og færdigheder. Den styrker målrettet kompetencerne for læger, der ønsker at arbejde i Grønland. Uddannelsens tidsforløb er individuelt og tilpasses kvalifikationer, erfaringer og muligheder. Det er muligt at tage dele af uddannelsen. Der tilknyttes den uddannelsessøgende en hovedvejleder samt fagspecifikke vejledere under uddannelsesforløbet. Erhvervet uddannelse kvalificerer til et løntillæg ved ansættelser i det Grønlandske sundhedsvæsen.

Ved interesse kontakt: Speciallæge i almen medicin, Regionslæge, DIS, Gert Mulvad: GM@peqqik.gl

Isfjord 07.18 11
Luk (Esc)