Forsæt til indhold

Bolig & rejse

I forbindelse med din ansættelse i Grønland stiller vi en bolig til rådighed, hvis dette fremgår af stillingsopslaget. 

I nogle byer kan der være længere ventetid på boliger, hvorfor man må påregne at skulle bo vakant et eller flere steder, mens man venter på den permanente bolig. I perioden med midlertidig indkvartering afholder medarbejderen ikke udgifter til husleje, el og vand. Huslejen varierer alt efter boligstørrelse og lokation. Det er ikke muligt selv at vælge boligen.

Boligstandarden i Grønland spænder over små træhuse, tressernes betonbyggeri og moderne boligblokke.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen dækker alle rejseudgifter i forbindelse med en ansættelse.Uumannaq2adobestock 284418932

Forsikring

I arbejdstiden vil du være forsikret af din arbejdsgiver på samme måde som i Danmark.

Forsikringer herudover er dit eget ansvar. Det er altid en god ide at tegne en fritids- ulykkeforsikring samt en udvidet rejseforsikring. Det kan være en god ide at snakke med dit danske forsikringsselskab, om hvorvidt du er forsikret under dit ophold i Grønland.

Skulle du blive syg, vil du blive behandlet på lige fod med befolkningen i Grønland. Det eneste, du ikke kan forvente, er at blive transporteret til Danmark. Det vil kræve en ekstra forsikring fra din side.

Hvis du skulle blive alvorligt syg og ikke kan behandles på det lokale sygehus, vil du blive transporteret enten til Nuuk eller Rigshospitalet for videre behandling.PRINS CHRISTIAN SUND

Autorisation

Autorisation af sygeplejersker

Kun sygeplejersker med grønlandsk auto­risation har ret til at udøve virksomhed som sygeplejerske i Grønland i henhold til Landstings­forordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke.

Krav til dokumentation:

Fra Grønland: Grønlandsk uddannede sygeplejersker ansøger om grønlandsk autorisation gennem Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Peqqissaanermik Ilisimatusarfik.

Fra Norden: Sygeplejersker med autorisation fra et af de nordiske lande er efter ansøgning uden videre berettiget til at få grøn­landsk autorisation, fordi Grønland har tilsluttet sig en fællesnor­disk aftale herom.

Grønlandsk autorisation (sygeplejerske)

Autorisation af læger

For at arbejde som læge i Grønland, påkræves dansk autorisation og dansk cpr-nr. dette uanset nationalitet.Sygeplejekontor

Skat

Skattemæssigt er Grønland udland i forhold til Danmark, og det kan stærkt anbefales, at den enkelte arbejdstager undersøger sine skatteforhold inden flytning til Grønland. Man kan under opholdet i Grønland være enten begrænset skattepligtig eller fuldt skattepligtig.

Der er begrænset skattepligt ved ophold i Grønland i under 6 måneder, dvs. at man betaler kombineret grønlandsk-dansk skat. Der er vedtaget en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Grønland. Eksempelvis; bor du i en kommune i Danmark hvor du betaler 45 %, vil det betyde, at du skal betale 42 % grønlandsk skat og 3 % dansk skat.

Det er ikke så besværligt som det måske lyder, og der er hjælp af hente. For skattemæssige spørgsmål kontaktes:


Grønlands Repræsentationen
Strandgade 91
1401 København K

Mail: info@ghsdk.dk
Tlf. +45 3283 3800153735 Nordatlantens Brygge

Dagtilbud og børnepasning 

Den enkelte type dagtilbud til børn afhænger dels af hvor gammel dit barn er, og dels af, hvor I bor. Vær opmærksom på, at dagtilbuddene varierer alt efter hvor i landet du befinder dig.

Ønsker du at få dit barn skrevet op til en daginstitutionsplads, meldt ud af en daginstitution eller skrevet på venteliste til daginstitution, kan du gøre det online via Selvbetjening på Sullissivik.gl eller ved at henvende dig i dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor. Det er kun i nogle tilfælde muligt at skrive dit barn op før du flytter til Grønland. Det varierer mellem kommunerne hvor tidligt du kan skrive dit barn op.

Prisen er afhængig af jeres families indkomst og hvor mange børn du/i har, som går i institutionen. Du kan finde yderligere information om dette på de enkelte kommuners hjemmeside.

Daginstitutionerne i Grønland er primært en kommunalt anliggende, men i særlige tilfælde er der også mulighed for private daginstitutioner.

Qaqortoq 2015 018 (6)

Folkeskole

Den grønlandske folkeskole er et ti årigt forløb fra 1. til 10. klasse.

Der er skolestart 1. august.

Undervisningssprogene er grønlandsk og dansk. Klasserne er blandet grønlandsk- og dansktalende elever.

Indskrivning til folkeskolen foregår via kommunen.

Folkeskolen i Grønland er gratis, med undtagelse af privatskolen i Nuuk. Læs mere om privatskolen her: https://nif.gl/dk

Der er mulighed for at få passet skolebørn i fritidsordninger. Indskrivning til dette foregår via din bopælskommune.

2008 11 06 15.16.38
Luk (Esc)