Forsæt til indhold

Akut Område - Dronning Ingrids Hospital

 

Ledelse: Områdeledelsen i Akut Område består af Ledende Overlæge og Ledende
Oversygeplejerske. Områdeledelsen refererer fælles og samlet til Sundhedsledelsen.
Området har ca. 68 ansatte.
Afdelinger: Akut Område er opdelt i Intensiv Terapi Afdeling (ITA), Intermediær Monitorerings
Afdeling (IMA), Anæstesiafdelingen og Operationsafdelingen. Hver af disse afdelinger ledes
af en afdelingssygeplejerske.
Alle læger og afdelingssygeplejersker refererer til Områdeledelsen.
Alt andet personale refererer til en afdelingssygeplejerske.

Intensiv Terapi Afdeling (ITA)
Ledelse: Afdelingen ledes af Afdelingssygeplejerske med reference til Områdeledelsen.
Afdelingen har ca. 22 ansatte.
Opgave: Intensiv Terapi Afdeling behandler observerer og plejer patienter med akutte og
livstruende sygdomme, herunder for tidligt fødte børn.

Intermediær Monitorerings Afdeling (IMA)
Ledelse: Afdelingen ledes af Afdelingssygeplejerske med reference til Områdeledelsen.
Afdelingen har ca. 14 ansatte.
Opgave: Intermediær Monitorerings Afdeling er en semi-intensiv observationsafdeling, for
medicinske og kardiologiske patienter med monoorgansvigt med behov for kontinuerlig
overvågning og behandling.

Anæstesiafdeling
Ledelse: Afdelingen ledes af Afdelingssygeplejerske med reference til Områdeledelsen.
Afdelingen har ca. 16 ansatte.
Opgave: Anæstesiafdelingen yder anæstesi til et bredt spektrum af operationer.
Opvågningsafsnittet samt Kirurgisk Dagafsnit tager imod patienter før og efter operation,
ECT, DC, m.m.
Anæstesiafdelingen varetager evakueringsydelser fra alle steder i Grønland, for at
transportere kritisk syge patienter til og fra Dronning Ingrids Hospital, samt Danmark og
Island.

Operationsafdeling
Ledelse: Afdelingen ledes af Afdelingssygeplejerske med reference til Områdeledelsen.
Afdelingen har ca. 15 ansatte.
Opgave: Operationsafdelingen yder operationssygepleje ved operationer på DIH samt ved
specialistrejser rundt i hele Grønland. Endvidere er sterilcentralen tilknyttet
operationsafdelingen og varetaget.

Billede 3
Luk (Esc)