Forsæt til indhold

Diagnostisk & Terapeutisk Enhed, Dronning Ingrids Hospital

 

Ledelse: Områdelederen for Diagnostisk- & Terapeutisk Område er Leder af Diagnostisk &

Terapeutisk Område med reference til Sundhedsledelsen.

Området har ca. 44 ansatte.

Afdelinger: Diagnostisk- og Terapeutisk Område er opdelt i Terapiafdelingen,

Røntgenafdelingen og Centrallaboratoriet. Hver af disse afdelinger ledes af en afdelingsleder.

Læger og afdelingsledere refererer til Områdelederen.

Alt andet personale refererer til en afdelingsleder

Terapiafdelingen

Ledelse: Afdelingen ledes af Ledende Terapeut med reference til Områdelederen.

Afdelingen har ca. 18 ansatte.

Opgave: Ergo- og fysioterapeuterne vurderer, behandler, genoptræner og rådgiver patienter,

som i forbindelse med sygdom har fået et funktionstab. Derudover vejleder den kliniske

diætist i hensigtsmæssig kostomlægning. Afdelingen tilser både indlagte og ambulante

patienter.

Røntgenafdelingen

Ledelse: Afdelingen ledes af Ledende Radiograf med reference til Områdeleder af Diagnostik

og Terapeutisk Område.

Afdelingen har ca. 11 ansatte.

Opgave: Røntgenafdelingen udfører radiologiske undersøgelser, herunder røntgen, CT, MR, UL

gennemlysning samt mammografi for de forskellige afdelinger og ambulatorier på Dronning

Ingrids Hospital, samt superviserer regionssygehuse og sundhedscentre i hele Grønland.

Centrallaboratoriet

Ledelse: Afdelingen ledes af Ledende Bioanalytiker med reference til Områdeleder af

Diagnostik og Terapeutisk Område.

Afdelingen har ca. 14 ansatte.

Opgave: Centrallaboratoriet varetager de biokemiske og immunologiske analyser. Herunder

blodprøvetagning, donortapning, optagelse af elektrokardiogrammer, klinisk biokemi,

hæmatologi, klinisk immunologi og medikament analyser. Herudover superviseres

regionssygehuse og sundhedscentre i hele Grønland.

Nordlys 2
Luk (Esc)