Forsæt til indhold

Kirurgisk Område - Dronning Ingrids Hospital

 

Ledelse: Områdeledelsen i Kirurgisk Område består af Ledende Overlæge og LedendeOversygeplejerske. Områdeledelsen refererer fælles og samlet til Sundhedsledelsen.Området har ca. 109 ansatte.
Afdelinger: Kirurgisk Område er opdelt i Afdeling K1, Afdeling K2, Afdeling K3, Kirurgisk Ambulatorium og Fødeafdelingen. Hver af disse afdelinger ledes af en afdelingssygeplejerskefraset fødeafdelingen der ledes af den Ledende Jordemoder. Alle læger, afdelingssygeplejersker og Ledende Jordemoder refererer til Områdeledelsen. Alt andet personale refererer til en afdelingssygeplejerske eller Ledende Jordemoder.

Afdeling K1
Ledelse: Afdelingen ledes af Afdelingssygeplejerske med reference til Områdeledelsen.
Afdelingen har ca. 18 ansatte.
Opgave: Afdeling K1 er Ortopædkirurgisk afdeling, som varetager patienter med brækkede
arme og ben, samt øre- næse halssygdomme.

Afdeling K2
Ledelse: Afdelingen ledes af Afdelingssygeplejerske med reference til Områdeledelsen.
Afdelingen har ca. 18 ansatte.
Opgave: Afdeling K2 er Parenkymkirurgisk afdeling, som varetager patienter med mavetarmsygdomme,
samt sygdomme i urinvejene.

Afdeling K3
Ledelse: Afdelingen ledes af Afdelingssygeplejerske med reference til Områdeledelsen. Afdelingen har ca. 20 ansatte.
Opgave: Afdeling K3 er Gynækologisk/obstetrisk afdeling som varetager patient med kvindesygdomme, gravide og barslende kvinder.

Kirurgisk Ambulatorium
Ledelse: Afdelingen ledes af Afdelingssygeplejerske med reference til Områdeledelsen.
Afdelingen har ca. 10 ansatte.
Opgave: Kirurgisk ambulatorium tilbyder forundersøgelse, kontrol og efterbehandling inden
for en række forskellige områder

Fødeafdelingen
Ledelse: Afdelingen ledes af Ledende Jordemoder med reference til Områdeledelsen.
Afdelingen har ca. 15 ansatte.
Opgave: Fødeafdelingen varetager kontrol under graviditeten, fødselsforberedelse, fødsler og
barselskontrol. På Fødeafdelingen varetages fødsler fra Maniitsoq og Region Sermersooq
(fraset Tasiilaq og bygder) samt risikogravide fra hele landet.

K1
Luk (Esc)