Forsæt til indhold

Psykiatrisk Område - Dronning Ingrids Hospital

 

Ledelse: Områdeledelsen i Psykiatrisk Område består af Ledende Overlæge og Ledende

Oversygeplejerske. Områdeledelsen refererer fælles og samlet til Sundhedsledelsen.

Området har ca. 55 ansatte.

Afdelinger: Området består af Psykiatrisk Afdeling (A1), Psykiatrisk Ambulatorium, samt

Distriktspsykiatrien (Ikaarsarfik). Derudover samarbejder området med retspsykiatrisk

afdeling R3 på Skejby Universitetshospital og Region Hovedstaden omkring børn og unge

psykiatrien.

Hver af disse afdelinger ledes af en afdelingssygeplejerske/ledende psykolog/ledende

distriktspsykiatrisk hjemmesygeplejerske.

Alle læger, Ledende Psykolog, Ledende Distriktspsykiatrisk Hjemmesygeplejerske, Ledende

Socialrådgiver og afdelingssygeplejersker refererer til Områdeledelsen.

Alt andet personale refererer til en afdelingssygeplejersken/ledelsen af distriktspsykiatrien.

 

Afdelingen ledes af Afdelingssygeplejerske med reference til Områdeledelsen.

Afdelingen har ca. 27 ansattes.

Opgave: Afdeling A1 er et åbent akut modtager sengeafsnit der modtager patienter fra hele

Grønland i alle aldersgrupper til behandling, herunder også retspsykiatriske patienter.

Endvidere er der tilknyttet psykiatrisk terapi som tilbyder rehabiliterende forløb.

Psykiatrisk Ambulatorium

Ledelse: Afdelingen ledes i fællesskab af Afdelingssygeplejerske og Ledende Psykolog med

reference til Områdeledelsen.

Afdelingen har ca. 13 ansatte.

Opgave: Psykiatrisk ambulatorie tilbyder udredning, behandling og opfølgning af psykiatrisk

sygdom eller på mistanke her om til voksne og børn, via ambulant fremmøde eller

telepsykiatri. Ambulatoriet rummer også patientkoordinering af psykiatriske patientforløb,

tolkefunktion samt socialrådgiverfunktionen som servicere psykiatriske såvel som somatiske

patienter.

Distrikspsykiatrien/Ikaarsarfik

Ledelse: Afdelingen ledes af Ledende Distriktspsykiatrisk Hjemmesygeplejerske med

reference til Områdeledelsen.

Afdelingen har ca. 6 ansatte.

Opgave: Ikaarsarfik varetager medicinadministration, samtaler, hjemmebesøg, kontakt

psykoedukation og behandlingsopfølgning af patienter med alvorlig psykiatrisk lidelser,

bosiddende eller på længerevarende ophold i Nuuk. Patienter der er udskrevet fra Psykiatrisk

afdeling kan tilbydes forløb i Ikaarsaarfik.

IMG 1620
Luk (Esc)