Forsæt til indhold

Forløbskoordinering

 

Ledelse: Forløbskoordinering ledes af Stabsleder for Forløbskoordinering med reference til
Sundhedsledelsen.
Staben har ca. 40 ansatte.


Afdelinger: Forløbskoordinering er opdelt i tre Afdelinger; Patient- og rejsekoordineringen,
Patienthotel samt Klinisk
Sekretariat. Hver af disse afdelinger ledes af en afdelingsleder.
Alle afdelingsledere samt AC-fuldmægtige refererer til Stabsleder for Forløbskoordinering.
Alt andet personale refererer til afdelingslederne.


Opgaver: Forløbskoordineringen varetager rejse- og forløbsplanlægning for patienter,
modtagelse af borgere og patienter, patienthotelfunktion, journalskrivning samt andre
kliniske sekretariatsmæssige opgaver.

Luk (Esc)