Forsæt til indhold

Intern Service

 

Ledelse: Intern Service ledes af Stabsleder for Intern Service med reference til
Sundhedsledelsen.
Staben har ca. 88 ansatte.
Afdelinger: Intern Service er opdelt i 3 afdelinger; Køkken og Kantine, Portører samt
Rengøring & Vaskeri. Hver af disse afdelinger ledes af en afdelingsleder.
Afdelingslederne refererer til Stabsleder for Intern Service.
Alt andet personale refererer til afdelingslederne.


Opgave: Intern Service varetager kostforplejning til patienter og personale, rengøring, vaskeri
samt portørrelateret arbejde, herunder ambulancekørsel, patientbefordring, intern flytning af
patienter, overfaldsalarmer og forefaldende patientrelateret arbejde.

Luk (Esc)