Forsæt til indhold

Ledelsessekretariat & Kvalitet

 

Ledelse: Ledelsessekretariat & Kvalitet ledes af Stabsleder for Ledelsessekretariat & Kvalitet
med reference til Sundhedsledelsen.
Staben har ca. 11 ansatte.
Alt personale refererer til Stabsleder for Ledelsessekretariat & Kvalitet.


Opgaver: Ledelsessekretariat & Kvalitet varetager ledelsesbetjening, udviklingsprojekter, jura,
kommunikation, behandling af borgerhenvendelser og klager samt registrering af UTH.

Luk (Esc)