Forsæt til indhold

Region Avannaa

 

Ledelse: Region Avannaa ledes af Regionsledelsen som består af Ledende Regionslæge og
Ledende Regionssygeplejerske. Regionsledelsen refererer samlet og fælles til
Sundhedsledelsen.
Regionen har ca. 242 ansatte
Underopdeling: Region Avannaa består af Regionssygehuset i Ilulissat, samt
sundhedscentrene i Qaanaaq, Upernavik og Uummannaq med tilhørende bygder.

Alle læger, driftslederen, afdelingssygeplejersker, hjemmesygeplejen, sundhedsplejen,
jordemødre, psykiatrien, bioanalytiker, fysioterapeuter og ergoterapeuter i regionen refererer
til Regionsledelsen. Alt andet personale refererer til en afdelingssygeplejerske eller
driftslederen.

 

Ilulissat Regionssygehus

Ilulissat Regionssygehus ledes af Regionsledelsen som består af Ledende
Regionslæge og Ledende Regionssygeplejerske.


Regionssygehuset i Ilulissat er opdelt i to afdelinger; Sengeafdeling og
Ambulatorium, som hver ledes af en afdelingssygeplejerske.
Regionssygehuset har ca. 75 ansatte.
Regionssygehusets læger og afdelingssygeplejersker refererer til Regionsledelsen. Alt andet
personale refererer til afdelingssygeplejersken.
Desuden betjenes 4 bygder fra Ilulissat. Bygdepersonalet refererer til
afdelingssygeplejersken.

Qaanaaq Sundhedscenter

Sundhedscentret ledes af Afdelingssygeplejerske med reference til Regionsledelsen.
Sundhedscenteret har ca. 17 ansatte.
Personalet refererer til afdelingssygeplejersken.
Desuden betjenes 3 bygder fra Qaanaaq. Bygdepersonalet refererer til
afdelingssygeplejersken.

 

Upernavik Sundhedscenter

Sundhedscentret ledes af Afdelingssygeplejersken med reference til
Regionsledelsen.
Sundhedscenteret har ca. 40 ansatte.
Personalet refererer til afdelingssygeplejersken.
Desuden betjenes 9 bygder fra Upernavik. Bygdepersonalet refererer til
afdelingssygeplejersken.

 

Uummannaq Sundhedscenter

Sundhedscentret ledes af Afdelingssygeplejersken med reference til
Regionsledelsen.
Sundhedscenteret har ca. 40 ansatte.
Personalet refererer til afdelingssygeplejersken.
Desuden betjenes 5 bygder fra Uummannaq. Bygdepersonalet refererer til
afdelingssygeplejersken.

Uumannaq2adobestock 284418932
Luk (Esc)