Forsæt til indhold

Region Disko

Ledelse: Region Disko ledes af Regionsledelsen som består af Ledende Regionslæge og en
Ledende Regionssygeplejerske. Regionsledelsen refererer samlet og fælles til
Sundhedsledelsen.
Regionen har ca. 120 ansatte.
Underopdeling: Regionen Disko består af Regionssygehuset i Aasiaat, samt
sundhedscentrene i Kangaatsiaq, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq med tilhørende bygder.

Alle læger, afdelingssygeplejersker, hjemmesygeplejen, sundhedsplejen, jordemødre,
psykiatrien, bioanalytiker, fysioterapeuter og ergoterapeuter i regionen refererer til
Regionsledelsen. Alt andet personale refererer til en afdelingssygeplejerske.

 

Aasiaat Regionssygehus

Aasiaat Regionssygehus ledes af Regionsledelsen som består af en Ledende
Regionslæge og en Ledende Regionssygeplejerske.


Regionssygehuset i Aasiaat er opdelt i 2 afdelinger; Sengeafdeling og
Ambulatorium, som ledes af hver en afdelingssygeplejerske. Der er ligeledes en
bygdeansvarlig afdelingssygeplejerske.
Regionssygehuset har ca. 70 ansatte.
Regionssygehusets læger og afdelingssygeplejersker refererer til Regionsledelsen. Alt andet
personale refererer til afdelingssygeplejersken.
Desuden betjenes 8 bygder fra Aasiaat. Bygdepersonalet refererer til den bygdeansvarlige
afdelingssygeplejerske.

Kangaatsiaq Sundhedscenter

Sundhedscentret ledes af Afdelingssygeplejersken med reference til
Regionsledelsen.
Sundhedscenteret har ca. 5 ansatte.
Personalet refererer til afdelingssygeplejersken.

 

Qeqertarsuaq Sundhedscenter

Sundhedscentret ledes af Afdelingssygeplejersken med reference til
Regionsledelsen.
Sundhedscenteret har ca. 16 ansatte.
Personalet refererer til afdelingssygeplejersken.

 

Qasigiannguit Sundhedscenter

Sundhedscentret ledes af Afdelingssygeplejersken med reference til
Regionsledelsen.
Sundhedscenteret har ca. 14 ansatte.
Personalet refererer til afdelingssygeplejersken.

Aasiaatqeqertarsuaq November 2013 Februar 2014 095
Luk (Esc)