Forsæt til indhold

Region Kujataa

 

Ledelse: Region Kujataa ledes af Regionsledelsen som består af Ledende Regionslæge og
Ledende Regionssygeplejerske. Regionsledelsen refererer samlet og fælles til
Sundhedsledelsen.
Regionen har ca. 118 ansatte.
Underopdeling: Regionen består af Regionssygehuset i Qaqortoq, samt sundhedscentrene i
Narsaq og Nanortalik med tilhørende bygder.

Alle læger og afdelingssygeplejersker i regionen refererer til Regionsledelsen.
Hjemmesygeplejen, sundhedsplejen jordemødre, psykiatrien, bioanalytiker, fysioterapeuter og
ergoterapeuter referer til Regionsledelsen. Alt andet personale refererer til en
afdelingssygeplejerske.

 

Qaqortoq Regionssygehus

Qaqortoq Regionssygehus ledes af Regionsledelsen som består af en Ledende
Regionslæge og Ledende Regionssygeplejerske.

Regionssygehuset i Qaqortoq er opdelt i to afdelinger; sengeafdeling og
ambulatorium, som ledes af en afdelingssygeplejerske.
Regionssygehuset har ca. 60 ansatte.
Regionssygehusets læger og afdelingssygeplejersker refererer til Regionsledelsen. Alt andet
personale refererer til én af to afdelingssygeplejersker.
Desuden betjenes 7 bygder fra Qaqortoq. Bygdepersonalet refererer til Ledende
Regionssygeplejerske.

 

Narsaq Sundhedscenter

Sundhedscentret ledes af Afdelingssygeplejersken med reference til
Regionsledelsen.
Sundhedscenteret har ca. 26 ansatte.
Personalet refererer til afdelingssygeplejersken.
Desuden betjenes 2 bygder fra Narsaq. Bygdepersonalet refererer til afdelingssygeplejersken.

 

Nanortalik Sundhedscenter

Sundhedscentret ledes af Afdelingssygeplejersken med reference til
Regionsledelsen.
Sundhedscenteret har ca. 19 ansatte.
Personalet refererer til afdelingssygeplejerskerne.
Desuden betjenes 3 bygder fra Nanortalik. Bygdepersonalet refererer til
afdelingssygeplejersken.

Narsaq By
Luk (Esc)