Forsæt til indhold

Region Qeqqa

Ledelse: Region Qeqqa ledes af Regionsledelsen som består af Ledende Regionslæge og
Ledende Regionssygeplejerske. Regionsledelsen refererer samlet og fælles til
Sundhedsledelsen.
Regionen har ca. 129 ansatte.
Underopdeling: Regionen består af Regionssygehuset i Sisimiut, samt Sundhedscentret i
Maniitsoq og tilhørende bygder.

Alle læger, afdelingssygeplejersker, hjemmesygeplejen, sundhedsplejen, jordemødre,
psykiatrien, bioanalytiker, fysioterapeuter og ergoterapeuter i regionen refererer til
Regionsledelsen. Alt andet personale refererer til en afdelingssygeplejerske.

 

Sisimiut Regionsygehus

Sisimiut Regionssygehus ledes af Regionsledelsen som består af Ledende
Regionslæge og Ledende Regionssygeplejerske.

Regionssygehuset i Sisimiut er opdelt i tre afdelinger; Konsultation og
Sengeafdeling, som ledes af hver en afdelingssygeplejerske samt Driftsafdelingen som ledes
af driftslederen.
Regionssygehuset har ca. 73 ansatte.
Regionssygehusets læger, afdelingssygeplejersker og driftslederen refererer til
Regionsledelsen. Alt andet personale refererer til én af to afdelingssygeplejersker.                       Desuden betjenes 3 bygder fra Sisimiut. Bygdepersonalet refererer til Ledende
Regionssygeplejerske.

 

Maniitsoq Sundhedscenter

Sundhedscentret ledes af Sundhedscenterlederen med reference til
Regionsledelsen.
Sundhedscenteret har ca. 55 medarbejdere.
Personalet refererer til Servicelederen eller Sundhedscenterlederen. Servicelederen refererer
til Sundhedscenterlederen.
Desuden betjenes 3 bygder fra Maniitsoq. Bygdepersonalet refererer til Lederen for Maniitsoq
Sundhedscenter.

 

Maniitsoq 034
Luk (Esc)